Personuppgifts- och integritetspolicy

Sveriges Bästa Service AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Sveriges Bästa Service AB, organisationsnummer 559365-6936, med adress Intagsvägen 3, 371 46 Karlskrona, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss.

Vilka personuppgifter behandlas och hur används dessa?
Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. när du gör beställningar på webbsidan, kontaktar kundservice, prenumererar på nyhetsbrev eller lämnar ut dem till oss på annat sätt t.ex. via föreläsningar eller event. Uppgifter samlas även in genom cookies för att kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse.

De personuppgifter som du förser oss med kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer och IP-adress. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
I samband med registrering och/eller beställning godkänner du våra villkor och vår integritetspolicy som innebär att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (bland annat redovisning), kunna behandla din order och genomföra beställningen.

Hur länge sparas uppgifterna?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos oss sparas dina uppgifter i sju år från det att du varit inaktiv kund hos oss eller så länge vi är skyldiga enligt lag att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Som e-postprenumerant sparar vi dina uppgifter i vårt e-postregister så länge du inte avregistrerar dig. Du kan när du vill välja att avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig via info@sbsflytt.se eller direkt via de mail du får från oss.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Om du önskar information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig ska en sådan begäran skickas till info@sbsflytt.se om vi har svårt att styrka din identitet kan vi behöva be dig skicka in ett underskrivet brev av dig per post till vår postadress.
Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom information i utskicken eller till info@sbsflytt.se.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i huvudsak inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet), men om vi t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner i ett land utanför EU/EES kan sådan överföring till land utanför EU/EES vara nödvändig. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Genom godkännandet av denna policy samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vidare använder vi brandväggar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Länkar på webbsidan
Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna personuppgifts- och integritetspolicy omfattar endast webbsidan. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Sveriges Bästa Service AB ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna personuppgifts- och integritetspolicy
Sveriges Bästa Service AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna personuppgifts- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

Information om cookies
Sveriges Bästa Service AB använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som om sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Genom att godkänna vår integritetspolicy och/eller använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här.